<rt id="syoa9"><optgroup id="syoa9"></optgroup></rt>
 • <tt id="syoa9"><noscript id="syoa9"><label id="syoa9"></label></noscript></tt>

  <rt id="syoa9"><optgroup id="syoa9"></optgroup></rt>
 • <tt id="syoa9"><noscript id="syoa9"><label id="syoa9"></label></noscript></tt>

  <rt id="syoa9"><optgroup id="syoa9"></optgroup></rt>
 • <tt id="syoa9"><noscript id="syoa9"><label id="syoa9"></label></noscript></tt>

  SDS-PAGE浓缩胶缓冲液(4X)

  更新:2014-12-23 12:06:35

  中文名:SDS-PAGE浓缩胶缓冲液(4X)说明书下载下载
  英文名:Stacking Gel Solution (4X)
  描述:本产品为配制SDS-PAGE浓缩胶缓冲液,含Tris与SDS,可用于配制各种浓度的变性及非变性PAGE凝胶,方便、快捷。
  订购信息
   货号规格价格品牌
   G9322100ml33GBCBIO
   G9322500ml120GBCBIO
  产品介绍
   本产品为配制SDS-PAGE浓缩胶缓冲液,含Tris与SDS,可用于配制各种浓度的变性及非变性PAGE凝胶,方便、快捷。
   保存条件:
       室温保存。
   注意事项:
       为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
  更多产品
  正点娱乐登录地址